DUA SEGITIGA YANG KONGRUEN

Duan buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari syarat berikut:


1. Ketiga sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang ( si - si - si)


2..Dua buah sisi yang yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar ( si - dut - si)


3. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang ( dut - si - dut)4. Dua buah sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi didepannya sama panjang ( dut - dut - si)

KESEBANGUNAN PADA SEGITIGA

Untuk membuktikan kesebangunan pada segitiga , kita cukup membuktikan salah satu syarat dari 2 syarat kesebangunan bangun datar yaitu :
1. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian bernilai sama
2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar

Jadi untuk kesebangunan segitiga cukup buktikan salah satu syarat diatas. Jika tidak ada nilai panjang sisinya maka kita membuktikan lewat sudut-sudut yang bersesuaian. Untuk sudut pada segitiga , cukup kita buktikan 2 sudut yang bersesuaian sama besar.

Model 1
kesebangunan pada segitiga


Model 2
kesebangunan pada segitiga