Thursday, March 6, 2014

GARIS ISTIMEWA PADA SEGITIGA

Garis istimewa pada segitiga merupakan materi yang diujikan pada soal Ujian Nasional. Walaupun hanya satu soal, alangkah baiknya jika kita mengenal dengan jelas garis-garis istimewa tersebut.


Adapun garis-garis istimewa pada segitiga tersebut sebagai berikut:
macam macam garis istimewa segitiga

macam macam garis istimewa segitiga

No comments:

Post a Comment