Sunday, February 28, 2016

SOAL DAN PEMBAHASAN OSK MATEMATIKA SMA 2016 NO 3

Soal

Pada segitiga ABC, titik M terletak pada BC sehingga AB = 7, AM = 3, BM = 5, dan MC = 6. Panjang sisi AC adalah ....

Pembahasan

Dengan dalilstewert 

AB^2 MC + AC^2 BM = AM^2 BC + BC BM MC


7^2 6 + AC^2 5 = 3^2 (5+6) + (5+6) 5 6


AC = 3V3

No comments:

Post a Comment